HİZMET YETERLİLİK BELGESİ-TSE

Bu belge 12255 Standardının gereklerini yerine getiren firmalara verilir. Bu belgeyi almak için  asansör firmalarının büro – depo – teçhizat – personel – araç vb. gib kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Asansör firmalarının bakım yapabilmesi için 12255 standardındaki kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu belgenin her yıl vizesi TSE tarafından yapılır ve her yıl TSE görevlileri tarafından firmanın yerinde kontrolleri yapılmaktadır.