ASANSÖR TESCİLİ

BELEDİYELERDEN ASANSÖR TESCİLİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN ALINMASI GEREKLİDİR.BU BELGELER GENEL OLARAK BELEDİYELERİN İSTEDİĞİ BELGELERDİR. BAŞKA BELGELER DE YÖNETMELİKTE YAZMAMASINA RAĞMEN İSTEYEBİLİYORLAR.

1)Ce belgeniz ile birlikte

Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

  1. a) Sanayi sicil belgesi,
  2. b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
  3. c) Ab uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

  1. d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
  2. e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil faturası,
  3. f) İlk periyodik kontrol raporu.

(3) Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

(4) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir.
-ASANSÖR UYGULAMA PROJELERİ
-FİRMA BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜH. SMM VE MAKİNE MÜH. SMM BELGELERİ GEREKLİDİR.