• Model güvenlik aksamının uyunluğu üretici tarafından incelenmeli ve üreticinin işlettiği tam kalite güvence sistemi Onaylanmış Kuruluş tarafından onaylanmalıdır (EK VII, MODÜL H)
  • Asansörün dizaynı Onaylanmış Kuruluş tarafından birim doğrulamasına tabi tutulur (EK VIII, MODÜL G)
  • Model güvenlik aksamı Onaylanmış Kuruluş tarafından AT Tip İncemesine  tabi tutulmalıdır. (Ek V-A , modül B)
  • Asansörün testlerinin ve son muayenesinin montajcı tarafından, Onaylanmış Kuruluşun onayladığı bir ürün kalite güvence sistemi altında yapması   (EK X, MODÜL E)
  • Asansörün testlerinin ve son muayenesinin asansör montaj firması tarafından, Onaylanmış Kuruluşun onayladığı tasarım aşamasınıda içeren bir tam kalite güvence sistemi altında yapması   (EK XI, MODÜL H1